Więcej o mnie
Więcej o mnie

Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska jest absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, która – zafascynowana psychologią kliniczną – poświęciła życie zawodowe rozwiązywaniu zagadek psychologicznych. Jej ostatnią pasją jest przekładanie wiedzy akademickiej na konkretne sytuacje biznesowe.

Jest profesorem psychologii, autorką dziesięciu książek (m.in. Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badania percepcji, Punktowe i przedziałowe reprezentacje celu, Inteligencja motywacyjna: mądre strategie wyboru celu i sposobu działania, Kontrola naszych myśli i uczuć – z Elliotem Aronsonem, Statystyka: od teorii do praktyki – z Jerzym Wierzbińskim, Kierowanie motywacją: rola myśli, emocji i zachowania, Psychologiczne ograniczenia). Publikowała także artykuły naukowe we współpracy z wybitnymi psychologami amerykańskimi (m.in z R. Zajoncem – badania dotyczące związku kolejności urodzenia z osiągnięciami, preferencjami zawodowymi i cechami osobowości; D. Hamiltonem – percepcja grup społecznych; E. Burnsteinem – ewolucyjne wyjaśnienie altruizmu, strategie działania, adaptacja do zmiany) m.in. w takich renomowanych czasopismach, jak „Psychological Science”, „Journal of Personality and Social Psychology”, „Personality and Social Psychology Bulletin”. Kierowała pięcioma projektami badawczymi dotyczącymi m.in. wartości adaptacyjnej różnych strategii działania, procesu kontroli jedzenia, poziomu alfabetyzmu funkcjonalnego.

Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim (od 1981 roku na Wydziale Psychologii, a od 2008 roku na Wydziale Zarządzania) i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (1997- 2014). W latach 1993–2001 kierowała (jako dyrektor lub wicedyrektor) Instytutem Studiów Społecznych UW im. Profesora Roberta B. Zajonca. Była założycielem i pierwszym dyrektorem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (1997–2005). Przeprowadziła w internecie ponad 1000 godzin zajęć dydaktycznych. W realu prowadzi zarówno duże wykłady, jak i małe seminaria doktorskie. Wypromowała sześciu doktorów.

W latach 1993-2001 kierowała (jako dyrektor lub wicedyrektor) Instytutem Studiów Społecznych UW. W latach 1998-2004 kierowała WISE [Warsaw International Summer Education]. Kierowała Radami Naukowymi: Centrum Europejskiego, ISS, COME. W latach 2005-2008 była członkiem Rady Programowej Akademickiego Radia KAMPUS. Od trzech lat kieruje Katedrą Psychologii i Socjologii Zarządzania UW.