Warsztaty analizy danych
Warsztaty analizy danych

Niestety łatwość wykonywania zaawansowanych analiz za pomocą pakietów statystycznych nie idzie w parze ze zrozumieniem istoty zgromadzonych danych. Coraz więcej jest błędów w analizach danych_w książkach opublikowanych nawet przez wiodące wydawnictwa naukowe.


Na warsztatach prowadzonych w grupach kilkuosobowych pomagamy przeanalizować dane przywiezione przez uczestników. Udzielamy profesjonalnej pomocy osobom przygotowujących prace doktorskie, habilitacyjne, magisterskie, artykuły do publikacji. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: warsztaty@motywacja.biz